Tillidsposter i Foreningen Danske Herregaardsjægere

Formand:
Jacob Larsen
Stenbjergvej 1
8752 Østbirk
Mobil: 61335153
Email: formand@herregaardsjaegeren.dk

Bestyrelsesmedlem, formand for hjortevildtudvalget :
Nicolas Holm Overgaard
Tinghusvej 2A
8680 Ry
Mobil: +45 2840 1621
E-mail: no@rye-noerskov.dk

Bestyrelsesmedlem, :
Nicholai K. Pedersen
Fuglsangvej 55
8450 Hammel
Mobil: 30820915
Email: info@herregaardsjaegeren.dk

Kasserer:
Morten Truelsen
Brahesborgvej 32
5610 Assens
Mobil: 22618745
Email: Kasserer@herregaardsjaegeren.dk

Elevudvalgsformand:
Lars Rolsted
Lysmosevej 2, Bjergsted
4450 Jyderup
Mobil: 28920010
Email: lr@astrup.dk

Medlem af elevudvalget:
Søren Rasmussen

Mobil: 62551303

Email: sr@giesegaard.dk

Medlem af Elevudvalget:
Theis Bagge Olsen
Klodskovvej 14 
4800 Nykøbing Falster 
Mobil: 20427949
Email: Theisb.olsen@gmail.com

Medlem af Elevudvalget:
Kim Sørensen

Mobil: 25231121

Email:ks@aalholm.dk

Bogholder:
Paw Helms
Salbrovad 18
5610 Assens
Mobil: 20256494
Email: Bogholder@herregaardsjaegeren.dk