Tillidsposter i Foreningen Danske Herregaardsjægere

Formand:
Morten Truelsen
Brahesborgvej 32
5610 Assens
Mobil: 22618745
Email: info@herregaardsjaegeren.dk

Elevudvalgsformand:
Lars Rolsted
Lysmosevej 2, Bjergsted
4450 Jyderup
Mobil: 28920010
Email: lr@astrup.dk

Kasserer:
Nicolas Holm Overgaard
Tinghusvej 4A
8680 Ry
Mobil: 28401621
E-mail: no@rye-noerskov.dk

Bestyrelsesmedlem:
Rasmus Rasmussen
Mobil: 28916557
Email: rasmus@bognaes.dk

Bestyrelsesmedlem:
Søren Rasmussen
Giesegaardsvej 91 
4100 Ringsted
Mobil: 20469257
Email: sr@giesegaard.dk