AUKTION 2020 ER AFSLUTTET."Vinderne" af auktionen vil blive kontaktet af Herregårdjægernes administration.
I fald, at "vinderen" trækker sig el. lign. vil administrationen kontakte personen med næst højeste bud.


Pengene går ubeskåret til Herregaardsjægernes naturfond og i år ønskes pengene brugt på at brande foreningen.


Læs betingelserne for auktionen 2020 nedenfor:
Auktionsbetingelser

 1. Deadline for afgivelse af bud er den 30. april 2020 kl. 21.00
 2. Der lægges ikke et hammerslag-gebyr oveni prisen. 
 3. Alle heldige bydere vil blive kontaktet inden den 8. maj 2020, og beløbet – for at sikre det eller de lodder, du har budt på – må være modtaget senest den 20. maj 2020.
 4. Bemærk,- hvis man har højeste bud på flere lodder, skal der betales for alle lodder. I modsat fald bortfalder retten til samtlige lodder. Lodder kan heller ikke gøres til genstand for videresalg.
 5. Lodder, der ikke er betalt 20.maj 2020, vil blive tilbudt til den byder, der har det næsthøjeste bud.
 6. Alle detaljer om sted og kontaktperson vil blive fremsendt, når lodderne er betalt.
 7. Danske Herregaardsjægere påberåber sig retten til at acceptere eller afslå tilbud.
 8. Alle lodder er blevet accepteret og omtalt i god tro, og er blevet beskrevet ud fra de informationer, som donor har oplyst.
 9. Jagt-,fiske- og pürchlodder er på perioder af én dag, med mindre andet er beskrevet.
 10. Den præcise dato for afvikling af jagten eller fiskeriet aftales mellem byder og donor.
 11. Med mindre andet er bestemt, er rejse, ophold og forplejning ikke inkluderet i loddet. For lodder, der omhandler jagt i udlandet, skal man være opmærksom på diverse bestemmelser så som våbentilladelser, forsikringer m.m. Danske Herregaardsjægere påtager sig intet ansvar for at diverse papirer er i orden.
 12. Donorer har ret til at kræve jagt- og fiskertegn forevist samt eventuelt riffeltilladelse. Det er donors ret eventuelt at bortvise personer med uforsvarlig optræden.
 13. Selv om der i nogle tilfælde er opgivet et bestemt antal vildt, kan intet garanteres, og køber må være indstillet på, at jagten i nødstilfælde aflyses på grund af fx dårligt vejr.

SENESTE NYHEDER

mandag , 09 marts 2020
Venstre kastestang fra herregaardsjæger logoet

Verner Hansen - æret være hans minde

Nekrolog over Verner Hansen

En meget markant mand indenfor Dansk Herregårdsjagt er ikke mere.

Onsdag den 4. marts 2020 døde Verner Hansen, tidligere skytte på Lekkende-Beldringe. Han blev  godt og vel 90 år.

Verner Hansen var en yderst dygtig og erfaren skytte. Han var ansat på Lekkende i ca. 30 år. Lekkende hørte under Aalholm Gods, og han oplevede, at Aalholm Gods frasolgte Lekkende, og det gjorde ondt på ham at se godset blive splittet.

Verner Hansen var oplært i den gamle skole, hvor man kunne skyde lige så mange fasaner, som man satte ud. Dengang var der mange vilde fasaner, agerhøns og harer og ikke så meget rovvildt.

Verner Hansen var en dygtig læremester, og vi, der har været elev hos Verner, har meget at være taknemmelige for, og man blev hurtigt som en del af familien.

Hans kone, Ulla, var en sød og god madmor, og i det hele taget tog de sig af os unge mennesker.

Verner mistede Ulla for efterhånden mange år siden, og det var et hårdt slag for ham.

Verner Hansen vidste, at der kom ingenting ud af ingenting, så der skulle arbejdes hårdt, og det blev der. Han var desuden en ivrig og god fortæller, så han var altid spændende at høre på og tale med.

Han var i øvrigt en kort årrække formand for Danske Herregårdsjægere.

De sidste mange år boede han tæt ved Præstø Fjord, hvor han fiskede, og han drev jagt indtil det aller sidste.

Det er et stort træ, der er faldet i skoven.

ÆRET VÆRE HANS MINDE

LÆS MERE
tirsdag , 03 marts 2020
generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2019

Foreningen Danske Herregaardsjægere afholder generalforsamling , tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 10.00

Arrangementet vil blive afholdt hos:
Outfit International
Greve Main 10, 2670 Greve

Dagsorden i henhold til foreningens love
1. Velkomst v. Peter Ringsted, Outfit International, samt foreningens kasserer Morten Truelsen
2. Valg af dirigent
3. Årsberetninger v. Jacob Nørgaard Larsen
4. Beretning fra elevudvalget v. Lars Rolsted
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag:
8. Valg til bestyrelsen:
På valg er Lars Rolsted og Nicolas Overgård – Begge genopstiller, men vil gerne udfordres af andre.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.

10. Eventuelt:
Besøg fra Fødevarestyrelsen
Oplæg fra Lene Midtgaard -
Besøg af Jens Legarth, European Protein

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Outfit International er vært ved en frokost.
Af hensyn til forplejningen er det nødvendigt, at I HUSKER at tilmelde Jer til generalforsamlingen!

Venligst mail til Jacob Nørgaard Larsen: jnl@julianelyst.dk

Tilmelding senest den 24. februar 2020.

LÆS MERE