SENESTE NYHEDER

søndag , 13 november 2016
Temadag: Fugle og pattedyrs krav til levesteder

Fugle og pattedyrs krav til levesteder

Sæt kryds i kalenderen ved den 25. januar 2017, hvor Institut for Bioscience/DCE, Aarhus Universitet har fornøjelsen af at indbyde til den årlige temadag om vildtforskning og -forvaltning i Danmark i Søauditorierne på Aarhus Universitet, kl. 9:30-16:30.

Dette års tema vil fokusere på fuglenes og pattedyrenes levesteder, et emne som efterhånden fylder meget i den daglige forvaltning som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har ansvaret for, med rådgivning fra bl.a. Vildtforvaltningsrådet. Hvordan tilrettelægger vi forskningen omkring arternes krav til levesteder, så resultaterne kan anvendes i en målrettet forvaltning. Hvordan kan arternes levesteder forvaltes så forskellige interesser bliver tilgodeset så godt som muligt, og hvor er vi såvel nationalt som internationalt med dette arbejde. Dagen byder på en række præsentationer af de nyeste forskningsresultater indenfor følgende emner:

  • Vurdering af levesteder for engfugle, kolonirugende kystfugle, mose- og rørskovsfugle, hede- og højmosefugle og skovfugle
  • Forstyrrelsestrusler i NATURA2000-områderne
  • Herbivore vandfugles levesteder og reservatforvaltning – når Fuglebeskyttelses- og Vandrammedirektiverne spiller sammen!
  • Hjortevildtets levesteder indenfor (’rewilding’) og udenfor hegn
  • Er sælreservater afgørende for sammenhængen i populationerne?
  • Kan hvalernes levesteder defineres?
  • Har etableringen af markvildtslav effekt på levestederne?

Ved afslutningen på dagen samler vi op på dagens indlæg, om forskningen i tilstrækkeligt omfang er forvalt¬nings-relevant og har den fornødne bredde, og om forvaltningen i tilstrækkeligt omfang gør brug af forsknings-resultaterne.

Også i år vil det være muligt for konferencedeltagerne, at medbringe egne præsentationer i form af postere eller stande inden for emnet ”faunistisk forskning og forvaltning”.

Pris for deltagelse (inkl. frokost og kaffe/te): 625 kr. inkl. moms (250 kr. inkl. moms for studerende)

Tilmelding kan ske her: https://auws.au.dk/Temadag_2017

Endeligt program for Temadagen forventes at være klar 1. december.

Kontaktpersoner: Aksel Bo Madsen (program og indlæg; abm@bios.au.dk) og Hanne Fensbæk (praktiske spørgsmål; hfe@bios.au.dk)

LÆS MERE
torsdag , 10 november 2016
Fugleinfluenza fundet i danske vildænder

Fugleinfluenza fundet i danske vildænder

Sygdommen er ikke farlig for mennesker, men er stærkt smitsom mellem fugle. Derfor iværksætter Fødevarestyrelsen nu en række forholdsregler for at sikre mod smittespredning.

Den alvorlige fugleinfluenza H5N8, der breder sig i Europa, er nu også fundet i døde fugle her i Danmark. DTU Veterinærinstituttet har fundet virusset i en gruppe vilde troldænder, fundet på Møn samt en enkelt troldand, der er fundet på Christiania i København. Det kan ikke udelukkes, at sygdommen er hos vilde fugle i andre dele af landet. Men den er ikke fundet i besætninger.

Sygdommen smitter normalt ikke til os mennesker, og ifølge FN er ingen mennesker blevet smittet med denne aktuelle type af fugleinfluenza. Og der er heller ingen risiko for at blive smittet med sygdommen gennem hverken æg eller andestegen Mortens Aften.

Finder man en død fugl i naturen skal man alligevel lade den ligge for at sikre mod at sprede eventuel smitte. Finder man flere på samme sted skal man kontakte Fødevarestyrelsen på vores kontaktformular på hjemmesiden.

Hold fugle indendørs

Sygdommen er stærkt smitsom mellem fugle og kan betyde stor dødelighed, hvis den breder sig til fjerkræbesætninger.

Derfor er alle udstillinger og andre samlinger ​af fugle og fjerkræ forbudt med øjeblikkelig varsel. Desuden skal besætningsejere og hobbyfjerkræejere så vidt muligt holde deres fugle indendørs og i øvrigt følge anbefalingerne for smittebeskyttelse. Det samme gælder zoologiske haver. Disse forholdsregler gælder for hele landet, indtil andet meldes ud.

- Det kan få store konsekvenser for dyrene og eksporten, hvis sygdommen bevæger sig ind i staldene. Derfor er det så vigtigt at både hobbyavlere og professionelle sikrer sig, at deres fjerkræ ikke kommer i kontakt med vilde fugle eller deres fugleklatter. Derfor skal fjerkræ så vidt muligt flyttes indenfor, ligesom man skal skifte fodtøj, når man går i stalden, så man ikke slæber sygdommen indenfor i besætningerne, siger souschef Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen samarbejder med Beredskabsstyrelsen, DTU Veterinærinstituttet og Landbrug & Fødevarer på at håndtere situationen.

Læs evt. mere på fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

LÆS MERE