SENESTE NYHEDER

tirsdag , 03 marts 2020
generalforsamling

GENERALFORSAMLING 2019

Foreningen Danske Herregaardsjægere afholder generalforsamling , tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 10.00

Arrangementet vil blive afholdt hos:
Outfit International
Greve Main 10, 2670 Greve

Dagsorden i henhold til foreningens love
1. Velkomst v. Peter Ringsted, Outfit International, samt foreningens kasserer Morten Truelsen
2. Valg af dirigent
3. Årsberetninger v. Jacob Nørgaard Larsen
4. Beretning fra elevudvalget v. Lars Rolsted
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag:
8. Valg til bestyrelsen:
På valg er Lars Rolsted og Nicolas Overgård – Begge genopstiller, men vil gerne udfordres af andre.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.

10. Eventuelt:
Besøg fra Fødevarestyrelsen
Oplæg fra Lene Midtgaard -
Besøg af Jens Legarth, European Protein

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Outfit International er vært ved en frokost.
Af hensyn til forplejningen er det nødvendigt, at I HUSKER at tilmelde Jer til generalforsamlingen!

Venligst mail til Jacob Nørgaard Larsen: jnl@julianelyst.dk

Tilmelding senest den 24. februar 2020.

LÆS MERE
fredag , 21 februar 2020
_mg_2065

Vigtig information: Ny opdatering om øget risiko for introduktion af fugleinfluenza ved indførsel af fasaner

Kære fjervildt-erhverv og jægere
Fødevarestyrelsen har den 14. februar udsendt en trusselvurdering for risikoen for introduktion af fugleinfluenza til dansk fjerkræ, som følge af de mange udbrud af den alvorlige type fugleinfluenza H5N8, i primært Østeuropa og i særdeleshed  Polen. I denne trusselvurdering hæves risikoniveauet et enkelt trin, som følge af den kommende periode med indførsel af fasaner fra specielt Polen til Danmark.

Fødevarestyrelsen vil i den forbindelse gerne informere fjervildt-erhvervet om risiko og smittebeskyttelse, hvis man indfører fasaner og andet fjervildt fra lande med udbrud.  

Fødevarestyrelsen har beskrevet hvilke regler, der skal overholdes ved indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt.

Læs informationen og om reglerne her

LÆS MERE