SENESTE NYHEDER

lørdag , 21 april 2018
Vildsvin må nu skydes døgnet rundt

Vildsvin må nu skydes døgnet rundt

Fremover udstedes der en generel tilladelse til at skyde vildsvin om natten. Det sker som led i at forhindre, at afrikansk svinepest spreder sig til Danmark.

Strejfende og undslupne vildsvin kan sprede sygdommen afrikansk svinepest og udgør en trussel, der vil kunne få store økonomiske konsekvenser for dansk svineeksport. Derfor skal de fjernes hurtigst muligt fra den danske natur.

For at styrke bekæmpelsen får jægere nu øgede muligheder for at skyde vildsvin. Naturstyrelsen har udstedt en generel dispensation fra vildtskadebekendtgørelsen, der gør det tilladt at skyde vildsvin døgnet rundt, da vildsvin er et nataktivt dyr.

- Der er allerede sat en stribe af aktioner i værk for at holde afrikansk svinepest væk fra Danmark, og vi øger nu jægernes muligheder for at hjælpe til med at bekæmpe vildsvin i den danske natur. Danmarks Jægerforbund har meldt ud, at de støtter op om kampen mod vildsvin, og jeg vil gerne takke jægerne for tage et medansvar i den alvorlige situation, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Vildsvin må i forvejen skydes året rundt. Siden december har jægere også kunne få en særlig tilladelse til at skyde dem op til en 1½ time før og efter solopgang/-nedgang samt til at anvende kunstigt lys, skyde på foderpladser og fra kunstigt skjul. Det kan jægerne nu gøre døgnet rundt i hele Danmark.

Minister vil ændre regler permanent

Dispensationen gælder frem til sommer, og herefter gøres adgangen til regulering om natten permanent som en del af vildtskadebekendtgørelsen.

- Vi kan ikke bare se passivt til, når det vil kunne få fatale konsekvenser for dansk eksport, hvis sygdomme kommer til Danmark. Derfor er jeg klar til at sætte alle kræfter ind på at forhindre smitten i kunne sprede sig i Danmark og om nødvendigt lave regler og bekendtgørelser om, siger Esben Lunde Larsen.

Personer, der udfører regulering af vildsvin, skal have gyldigt jagttegn og være fyldt 18 år. Jægerne skal inden for 24 timer kontakte myndighederne, hvis de har skudt et dyr, så der kan blive taget prøver af dyret.

Fakta:

  • Afrikansk svinepest har gennem en periode spredt sig blandt vildsvin i Østeuropa og forekommer på nuværende tidspunkt i Afrika, Rusland, Hviderusland, Ukraine, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien og i Italien.
  • Afrikansk svinepest er uskadelig for mennesker og andre dyr end vild- og tamsvin.
  • Ved udbrud af afrikansk svinepest i Danmark vil al eksport til tredjelande lukke.

Hvad gør du, hvis du ser vildsvin

  • Hvis du ser vildsvin i den danske natur, skal din observation indberettes til Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000.
  • Er du jæger, kan du selv skyde dyret efter aftale med den pågældende lodsejer.
  • Ser du et vildsvin på din egen grund, kan du enten selv skyde det, hvis du har jagttegn, eller kontakte Naturstyrelsen på tlf. 7254 3000 for hjælp til nedskydning.
  • Har du skudt et vildsvin, skal du inden for 24 timer sende blodprøver og milt af dyret til Fødevarestyrelsen, der tjekker prøven for sygdomme.
  • Jægere, der vil skyde vildsvin om natten eller anvende kunstigt lys, skyde på foderpladser og fra kunstigt skjul, skal hente dispensationen på Naturstyrelsens hjemmeside, der skal medbringes, så den kan fremvises til Politiet.

Læs mere her og hent dispensationen

LÆS MERE
torsdag , 05 april 2018
Bæredygtig jagt invitere til møde om udsætningsforliget m.m.

Møde om udsætningsforliget m.m.

Bæredygtig jagt vil gerne invitere til møde om udsætningsforliget m.m. onsdag den 9. maj 2018 kl. 10.00-14.00 på adressen: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

 Program

Kl. 10.00 - kl. 10.20      Velkomst v/Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund

Kl. 10.20 - kl. 11.00       Orientering om biotopplaner v/Lene Midtgaard, Vildt- og naturkonsulent, Danmarks Jægerforbund

Kl. 11.00 - kl. 12.00      Udfordringer og fremadrettet indsats i forhold til udsætningsforliget v/Jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.

Kl. 12.00 -kl. 12.30        Frokost

Kl. 12.30 - kl. 13.45       Diskussion af indsats i forhold til udsætningsforliget

Kl. 13.45 - kl. 14.00      Opsamling og konklusion

Ordstyrer: Niels Søndergaard, Jagfaglig chef v/Danmarks Jægerforbund

Tilmelding senest den 23. april 2018 via nedenstående link:
http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/o3tury/token/xi0v 

Prisen for deltagelse er kr. 150,00. og betales ved tilmelding via ovenstående link.  

Med venlig hilsen

Christian Sehestedt Juul, Formand for Bæredygtig jagt

 

LÆS MERE