SENESTE NYHEDER

mandag , 10 oktober 2016
Skovråd. Gammelt egetræ i Draved Skov i Sønderjylland. Foto: Per Flyng.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen styrker Skovrådets faglighed på biodiversitet.

Skovråd. Gammelt egetræ i Draved Skov i Sønderjylland. Foto: Per Flyng.

 

Pressemeddelelse fra SVANA den 10. oktober 2016

Miljø- og fødevareminiser Esben Lunde Larsen har styrket det kommende Skovråds kompetence inden for biodiversitet og udpeget en specialist i biodiversitet fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.

Det skyldes, at rådet får en betydelig rolle i forbindelse med rådgivning af ministeren, når der skal udlægges skov til biodiversitetsformål som opfølgning på Naturpakken.

Skovrådets opgave er i det hele taget at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål. Det nye råd skal virke frem til 1. oktober 2020.

Rådet består af 15 medlemmer ud over formanden, Carsten With Thygesen, som ministeren allerede har udpeget.

Medlemmerne udnævnes efter indstilling fra nedenstående organisationer og foreninger:

 • Dansk Skovforening: Godsforvalter Niels Otto Lundstedt og afdelingsleder Tanja B. Olsen
 • Landbrug og Fødevarer: Godsejer Johan Tesdorpf
 • Skovdyrkerne: Sekretariatschef Svend J. Christensen
 • HedeDanmark: Skovbrugschef Michael Glud
 • Danske Træindustrier: Indkøbschef Henrik Skibssted
 • Danmarks Naturfredningsforening: Skovpolitisk medarbejder Nora Skjernaa Hansen.
 • WWF – Verdensnaturfonden: Programleder Bo Normander
 • Verdens Skove: Cand.scient. Lisbet Christoffersen.
 • Kommunernes Landsforening: Kontorchef Marie Louise Madsen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Henrik Wejdling
 • Friluftsrådet: Politisk konsulent Trine Bergholtz Friis
 • Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN): Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen
 • Aarhus Universitet – DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn
 • Københavns Universitet, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEK): Jacob Heilmann-Clausen
LÆS MERE
tirsdag , 04 oktober 2016
Herregaardsjægeren - årgang 61 - oktober 2016

Herregaardsjægeren - årgang 61 - oktober 2016

Har du læst foreningens nyeste udgave af medlemsbladet?

Læs mere om:

 1. Foreningens nye hjemmeside
 2. Formandens udtalelse om hjortevildt i Danmark
 3. Den nye bog "Sønderjyske krybskyttesager" fra Bogjagt.dk

og mere...

 

 

LÆS MERE