Er du vild med jagt og natur? Drømmer du om en uddannelse indenfor jagt- og vildtforvaltning? Så er Herregaardsjægeruddannelsen lige noget for dig!

Herregaardsjæger- og Vildtforvalteruddannelsen er et forløb med skiftevis teori på Vildtforvaltningsskolen ved Danmarks Jægerforbund og elevtid hos en læremester. Uddannelsen er opbygget således, at de første år er uddannelse som Herregaardsjæger, og de sidste 10½ måneder er uddannelse som Vildtforvalter. (Denne del foregår på Skovskolen). Den samlede uddannelse er tidsmæssigt berammet til fire et halvt år. 

Uddannelsen til Herregaardsjæger er SU-berettiget på skoleopholdene, og du aflønnes af læremesteren i elevtiden. Du vil efter endt uddannelse kunne arbejde professionelt med natur og jagt. 

Forpraktik -  betingelse for optag  
For at blive optaget på uddannelsen skal du inden uddannelsens begyndelse gennemføre en forpraktik. Forpraktikken er af min. 3 måneders varighed hos en godkendt praktikvært, og skal være gennemført inden uddannelsesstart. Praktikværterne optager løbende praktikanter. Du kan søge om plads på uddannelsen inden praktikopholdet er påbegyndt/gennemført, men endelig optagelse kan først ske, når praktikken er gennemført. På praktikopholdet stifter du bekendtskab med arbejdet i et jagtvæsen. Godkendte praktikværter og læremestre kan du finde her.

Uddannelsens opbygning
Herregaardsjægeruddannelsen består af to skoleophold på Vildforvaltningsskolen på hver to måneder. Første skoleophold grundforløbet finder sted i januar og februar i lige årstal. Andet skoleophold hovedforløbet finder sted i februar og marts i de ulige årstal.  Da der er løbende optag på Herregaardsjægeruddannelsen vil du enten skulle starte på grundforløb eller dit første elevår efter forpraktikken er gennemført. På piktogrammerne nedenfor kan du se din vej til at blive Herregaardsjæger.

billede-ansoegning-lige-aar
Du har søgt om optagelse og startet din forpraktik senest 1. dec. i et lige år
billede-ansoegning-ulige-aar
Du har gennemført din forpraktik og søgt om optagelse i et ulige år

Uddannelsens indhold                                                                                                                                      
skoleopholdene indeholder blandt andet følgende emner: Relevant lovgivning, vildtkendskab, grundlæggende viden om landbrugsdrift og skovbrugsdrift, natur- og vildtpleje, opdræt og udsætning af fjervildt, grundlæggende økonomi samt relevante kompetencegivende kurser. Under skoleopholdene er du studerende på fuld tid med 36 lektioner om ugen.  Derudover må du forvente, at du skal bruge tid på hjemmeopgaver samt forskellige aftenarrangementer.

Efter første elevår skal du til egnethedsprøve, som afholdes af herregaardsjægernes elevudvalg hvor det vurderes, om du kan fortsætte på uddannelsen. Du kan finde mere om egnethedsprøven her. Når prøven er bestået, fortsætter uddannelsen med yderligere to års læretid. Efter 3. elevår afsluttes uddannelsen med 4. og sidste skoleophold på 10½ måned, som er Vildtforvalteruddannelsen.

Hvem er du?                                                                                                                                                                      
Du er vild med jagt og natur, samt at arbejde i fri året rundt.  Du er min. 18 år, har kørekort og jagttegn samt bestået folkeskolens afgangsprøve med min. karakteren 2 i dansk og matematik.

Arbejdet som Herregaardsjæger og Vildtforvalter                                                                                                
Som Herregaardsjæger og Vildtforvalter vil du typisk blive ansat til at varetage jagt-, vildt- og naturinteresser på en større ejendom. Det kan være et gods eller en anden større jordbesiddelse. På disse ejendomme er jagtvæsenet en vigtig driftsgren på linje med skovbrug, landbrug og ejendomsudlejning. Det er en betydelig indtægtskilde at udleje jagten samt at afholde større jagter.

Ud over arbejdet med jagten arbejder du også med naturforvaltning. Mange steder er du ansvarlig for opdræt og udsætning af fjervildt, som fx fasaner, agerhøns og gråænder. Det hører også til dit arbejdsområde at anlægge og vedligeholde diverse biotopforbedringer som fx beplantninger, fodermarker, søer m.m. En væsentlig opgave er at planlægge og afholde større og mindre jagter.

På større distrikter kan Herregårdsjægeren også have ansvaret for oplæring af en elev, eller der kan være tilknyttet en assistent, som du har ledelsesansvaret for. Du planlægger og koordinere arbejdsprocesser samt leder det daglige arbejde. I nogle stillinger vil du også have ansvar for budgetter og salg.

Bestemte arbejdsopgaver er knyttet til bestemte årstider. Også arbejdsmængden og dermed arbejdstiden varierer i løbet af året.

  • Først på vinteren indfanger du fasaner med henblik på ægproduktion. Du fodrer vildtet. I løbet af foråret arbejder du med biotopforbedringer samt at gøre eventuelt opdrætsgrej klar. 
  • Sidst på foråret starter indsamlingen af æg fra de indfangede fugle, og æggene udruges. 
  • Hen over sommeren opdrættes fjervildt. Det er også i denne periode, at bukkejagten afvikles.
  • Derudover fører du tilsyn med beplantninger og fodermarker. Sidst på sommeren udsættes fasaner og agerhøns.
  • I efteråret starter jagten på trækvildt. Senere følger afskydning af hjortevildt samt de større selskabsjagter.

Mere information

Har du spørgsmål om selve uddannelsen, skal du ikke tøve med at kontakte Jakob Bergmann Nielsen på telefon: 81 88 24 46 eller pr. mail: jbn@jaegerne.dk