Opdateres i efteråret 2019

AMU-KURSER

Se listen over obligatoriske kurser her

Efteruddannelse, kurser og aktiviteter til skov-, park og landskabsdrift
Københavns Universitet Institut for Geovidenskab og Natur forvaltning

Obligatoriske kurser der skal erhverves i løbet af læretiden i forbindelse med uddannelse til Herregaardsjæger med anden baggrund end Skov- og naturteknikker med speciale i biotop og vildtpleje.

ANVENDELSE AF MOTORSAV 1


Elementært motorsavskursus med fokus på sikkerhed, grundlæggende vedligeholdelse af motorsav, grundlæggende filing af motorsavskæder samt øvelser i grundlæggende træfældningsmetoder på mindre træer. På kurset opnår du en del praktisk erfaring og
kurset er adgangsgivende til kurset Anvendelse af motorsav 2.


ANVENDELSE AF MOTORSAV 2

Vi arbejder med udvidet vedligeholdelse af motorsaven og træning af effektive træfældningsmetoder i skoven. Et kursus med mange øvelser som giver dig praktisk erfaring. Kurset er adgangsgivende til Anvendelse af motorsav 3.


SPRØJTECERTIFIKAT, SKOV (eller landbrug/gartneri)

På kurset lærer du om hensigtsmæssigt valg af pesticider og udbringning i rette mænger i træagtige bevoksninger, nykulturer og kulturarealer (bekendtgørelse BEK nr. 969 af 28/06/2016). Kurset afsluttes med prøver, der skal bestås for at opnå certifikatet.

OPDRÆT AF FJERVILDT

Fokus på fuglevildtets biologi, indsamling og udrugning af æg og opdræt af fasan, agerhøne og gråand. Kursisten får indsigt i identifikation og forebyggelse af sygdomme samt den lovgivning, der vedrører opdræt og udsætning. Undervisning i klargøring og etablering af udsætningspladser, forskellige udsætingsmetoder og fodring.

BETJENING AF MASKINER, SKOVBRUG OG NATURPLEJE

Vi arbejder på kurset med forskellige mindre maskiner, der anvendes i skovbrug, natur- og træpleje som f.eks. stubfræser, flishugger og forskellige typer læssemaskiner. Du vil få kendskab til vedligeholdelse, sikkerhedsmæssig korrekt brug og transport.