Astrup Gods
Skytte Lars Rolsted
Mobil: 28920010

Bavelse Gods
Skytte Erik Jensen
Tlf.: 57646019
Mobil: 25366019

Bregentved Gods
Skytte Peter Bissø
Tlf.: 56311211
Mobil: 40457818

Giesegaard Gods
Skytte Søren Rasmussen
Mobil 20469257

Lystrup Gods
Skytte Stig Bay
Mobil: 22955882

Pandebjerg Gods
Skytte Theis Bagge Olsen
Mobil: 20427949

St. Frederikslund Gods
Skytte Frank Jacobsen
Tlf. 58290274
Mobil. 40809221

St. Svenstrup Gods
Skytte Jonas Harboe Jensen
Mobil: 29609392

Aalholm Gods
Skytte Ole Vennevold
Tlf. 54871522