Elevlønninger

Løn under uddannelse til Skov- og Naturtekniker

Se overenskomst WWW.3F.DK

Der ydes kørselsgodtgørelse i forbindelse med skoleopholdene: Refusionen udgør 80 % af billigste offentlige transport

Yderligere oplysninger kan ses på: www.virk.dk/aub

Praktikværten betaler kost og logi under skoleopholdene 2016 = 485,- kr./uge

 

Løn under uddannelse til Herregaardsjægere

1. år som herregaardsjægerelev kr. 15.000,- pr. måned

2. år som herregaardsjægerelev kr. 15.500,- pr. måned