Nyttige blanketter

Her på siden kan du finde både blanketter til godkendelse af lærerpladser, kapitelinddeling til skytteelevens arbejdsbog, kompendium over udvalgte træer og buske og meget mere.


 

Danske Herregårdsjægeres Uddannelsesregulativ.

Dette uddannelseregulativ fastsætter blandt andet hvad der skal til for at blive godkendt som læremester, hvad man forpligtiger sig til som læremester og meget mere.

Bilag A - Uddannelsesaftale

Bilag B - Egnethedsudtalelse

Bilag C - Ansøgning om godkendelse som læremester

 


 

Arbejdbog for herregaardsjægerelever

Formålet med arbejdsbogen er at eleven fastholder de ting der læres i løbet af uddannelsen, så arbejdsbogen senere kan fungere som et opslagsværk.

Arbejdsbogen er inddelt i 15 kapitler med forskellige emner. I hvert kapitel findes en side med en beskrivelse af hvad dette kapitel kan indeholde. Disse beskrivelser skal ikke opfattes som en facitliste, og det er i sidste ende er det op til den enkelte at medtage det der er relevant for uddannelsen og senere arbejde.

Arbejdsbogen skal føres hvert år under den praktiske uddannelse til herregårdsjæger, men det betyder ikke, at der skal skrives en helt ny arbejdsbog hvert år. Det er tanken, at der i hvert kapitel i denne arbejdsbog kan laves en underinddeling for hvert praktikår, så de erfaringer der er gjort med et emne de forskellige praktikår til slut er samlet i samme kapitel i samme arbejdsbog.

 Hent forslaget til kapitelinddeling her.


Beskrivelse af udvalgte træ- og buskarter

(PDF filen fylder 8,30 MB)

Som herregaardsjægerelev forventes det at du kender en række almindelige træer og buske i den danske natur. Naturstyrelsen har udgivet folderen plant for vildtet i samarbejde med Skov & Landskab, Københavns Universitet.


Egnethedsprøve 

Prøven foregår hvert år medio januar og bliver afholdt på Vildtforvaltningsskolen, Kalø. De elever der skal til prøven får en skriftlig indkaldelse. Formålet med prøven er at afklare, om eleven er egnet til at blive optaget på herregårdsjægeruddannelsen. Censorerne vil være medlemmer af elevudvalget og bestyrelsen i Foreningen Danske Herregårdsjægere – i alt 5-7 personer.

Til prøven skal du have forberedt dig på de 10 følgende emner (KLIK HER)

Spørgsmål til prøven, kan rettes til medlemmer af elevudvalget.

Yderligere info om prøven kan findes i kapitel 5 i uddannelses regulativet.


 

Økonomiopgave

Denne opgave tager udgangspunkt i en relevant arbejdsopgave på et jagtvæsen. Du skal som elev beskrive arbejdsopgaven, og omfanget af arbejdsopgaven således, at arbejdsopgaven er klart defineret. Beskriv gerne hvordan arbejdsopgaven tilrettelægges: Er det dig selv; har du hjælp evt. i form af en elev; eller en arbejdsmand.