Skytte på Søllestedgaard Gods

mandag , 15 januar 2018

Søllestedgaard Gods er en smuk ejendom som ligger på Vestlolland, med et eget biotop areal på 615 ha.
Herudover er der indgået aftaler omkring naboarealer. På Søllestedgaard har der været afholdt jagt i
generationer, men først i 2013 blev jagtvæsenet professionaliseret. Der er investeret i biotopen og
materiellet, hvilket har vist sit værd de seneste par år, hvormed vi har kunnet levere fantastiske jagter.
Landbruget er bortforpagtet, hvorfor organisationen ikke er særligt stor, hvilket medfører at der vil være
arbejdsopgaver som ikke direkte har noget med skyttefunktionen at gøre.

Som skytte på Søllestedgaard vil du referere til Godsejer Ulrik Theophil Jørgensen. Din opgave vil primært
være at drive og udvikle jagtvæsenet herunder varetage terrænpleje, udsætning af fasaner/ænder og forvalte råvildt.

Udover de jagtmæssige opgaver skal der passes halmfyr, føres opsyn og vedligehold af grønne arealer, holde orden på værksted og i driftsbygninger samt styring af vedligehold af bygninger.
Tiltrædelse 1/3-2018, eller når den rigtige ansøger kan tiltræde.

Hovedopgaverne er:
• drive og udvikle jagtvæsenet.
• terrænpleje og udvikling.
• udsætning, fodring, pasning af fasaner/ænder.
• kontakt og koordinere med hjælpere og naboer.
• afholdelse af jagter.
• salg af jagtvæsenets produkter, rough shootings og evt. dagsjagter.
• forvaltning af råvildt, således at der er mange stærke dyr.
• budgetudarbejdelse og opfølgning
• andet arbejde såsom halmfyr, grønne arealer samt styring af bygningsvedligehold.

Dine kvalifikationer
• stor interessere for jagt, særlig fasanudsætning og råvildt.
• relevant uddannelse og praktisk erfaring.
• blik for de æstetiske og etiske værdier der er forbundet med godset og jagten.
• gode samarbejdsevner.
• selvstændig og omkostningsbevist
• udadvendt og omgængelig

Vi tilbyder
• løn efter kvalifikationer.
• et dejligt jagtterræn med en stærk råvildt bestand.
• bolig centralt på ejendommen.
• et selvstændigt job.

Lyder det som et job for dig, så send en mail med ansøgning og cv til godejer Ulrik Theophil
Jørgensen: utj@sollestedgaard.dk senest mandag den 12. februar 2018. For yderligere information
kan du kontakte godsejer Ulrik Theophil Jørgensen 23966000.