Møde om udsætningsforliget m.m.

torsdag , 05 april 2018
Af: Christian Sehestedt Juul, Formand for Bæredygtig jagt

Bæredygtig jagt vil gerne invitere til møde om udsætningsforliget m.m. onsdag den 9. maj 2018 kl. 10.00-14.00 på adressen: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

 Program

Kl. 10.00 - kl. 10.20      Velkomst v/Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund

Kl. 10.20 - kl. 11.00       Orientering om biotopplaner v/Lene Midtgaard, Vildt- og naturkonsulent, Danmarks Jægerforbund

Kl. 11.00 - kl. 12.00      Udfordringer og fremadrettet indsats i forhold til udsætningsforliget v/Jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund.

Kl. 12.00 -kl. 12.30        Frokost

Kl. 12.30 - kl. 13.45       Diskussion af indsats i forhold til udsætningsforliget

Kl. 13.45 - kl. 14.00      Opsamling og konklusion

Ordstyrer: Niels Søndergaard, Jagfaglig chef v/Danmarks Jægerforbund

Tilmelding senest den 23. april 2018 via nedenstående link:
http://flexbillet.dk/dj-kursus/event/o3tury/token/xi0v 

Prisen for deltagelse er kr. 150,00. og betales ved tilmelding via ovenstående link.  

Med venlig hilsen

Christian Sehestedt Juul, Formand for Bæredygtig jagt