Giftdrab af havørn på Vestlolland

søndag , 08 oktober 2017
Af: Kristian Stenkjær

Centeret for Vildtsundhed (DTU) har netop konstateret, at der endnu engang er anvendt det ulovlige gift carbufuran og denne gang er det gået ud over en havørn på Vestlolland. Formanden for for foreningen Danske Herregaardsjægere appellere til, at alle med kendskab til sagen straks retter henvendelse til myndighederne, så vi kan få stoppet disse ulovligheder.

Tekst af Kristian Stenkjær, fotograf Hans Dekker, Saxifraga

Dyrenes Beskyttelses vildtplejestation ved Våbensted modtog den 6. oktober, testresultaterne fra en død havørn, som de fik ind 7. september i år, ørnen var stadigvæk i live da den blev indleveret, men døde desværre umiddelbart efter, den blev rutinemæssigt sendt til Centeret for Vildtsundhed (DTU). Her viste det sig, at ørnen var død af forgiftning med Carbofuran.

Institutioner og myndigheder har arbejdet meget seriøst og dygtigt med denne sag, den videre efterforskning vil blive overgivet til politiet, men uanset hvor dygtige politiet og myndighederne er, så kan en forbrydelse som denne ikke opklares uden hjælp fra befolkningen.

Jeg har derfor opbakning fra bestyrelsen, til at indgå i dialog men Danmarks Jægerforbund, og andre organisationer med det formål at frembringe viden, der kan hjælpe politiet med at opklare denne forbrydelse.

Vi, de professionelle herregaardsjægere,  vil appellere til, at de der ved, eller har har hørt noget, straks henvender sig til politiet og fortælle om deres viden eller mistanke i forbindelse med denne forbrydelse.

Jeg ved godt, at det ikke er normalt her ude på landet, at henstille til at angive hinanden, men da mange hurtigt vil kæde et giftdrab som dette sammen med fasanudsætning, uanset om det er rigtig eller forkert, er det uhyre vigtigt at få disse sager opklaret og domfældet, gerne med meget hårdere straffe end dem som vi ser praktiseret i øjeblikket.

Hvis disse forbrydere ikke bliver stoppet risikere vi, at disse få individer vil kunne være skyld i, at alle ansvarlige jægere, fjervildtopdrættere og udsættere af fjervildt, i fremtiden ikke kan fortsætte med deres erhverv/livsstil - det må simpelthen ikke ske!

Så kære jægere, tag denne henstilling om at hjælpe myndighederne meget alvorligt!

At ørnene er velkommen i vores natur, er for foreningen Danske Herregaardsjægere en selvfølge, og vi har været stolte af, at lige fra dengang hvor det første ørnepar slog sig ned for at yngle ved Maribosøerne, har ørnene helt frem til nu næsten udelukkende valgt at genetablere sig på revirer, der forvaltes af en professionel herregaardsskytte/vildtforvalter.

Vi, de danske herregaardsjægere, føler et særligt ansvar for disse prægtige fugle, ikke mindst set i lyset af jagtens historiske rolle i deres tidligere forsvinden fra vores natur.

Med venlig hilsen

Kristian Stenkjær, formand