Brattingsborg Gods Søger ny Vildtforvalter/Skytte

mandag , 05 marts 2018

Brattingsborg Gods Søger ny Vildtforvalter/Skytte hurtigst muligt eller inden sæson 2019.

Vores mangeårige skytte har af familiemæssige årsager valgt at stoppe.

Brattingsborg er på ca. 2400 Ha. Vi driver selv jagten på ca. 1350 Ha. På den sydlige del af Samsø. Resten er lejet ud.

Der er en stærk bestand af Råvildt og Dåvildt samt alle alm. Forekommende vildt arter.

Der udlejes pt. en fasanjagt og en drivjagt samt trofæjagt på enkelt dyr.

Stillingen besættes på vanlige vilkår efter individuel forhandling.

Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til Vildtforvalter Simon Ø. Starke. Tlf. 23234636.

Ejer Anders D. Lassen Tlf. 21206107